SMA

Ciri gerak tari tradisional folklasik adalah….

Ciri gerak tari tradisional folklasik adalah…. a. perbendaharaan gerak terbatas pada peristiwa adat yang khas dari suku bangsa yang bersangkutan b. pertunjukkan yang bernilai artistik cukup tinggi c. berkembang secara turun-menurun d. memerhatikan kaidah-kaidah seni e. digarap secara baik Jawaban: a

Read More »