ika salah satu sisi DNA yang terbuka mempunyai urutan basa AAG TTS GGG ATT SGA, maka urutan basa komplemennya adalah….

ika salah satu sisi DNA yang terbuka mempunyai urutan basa AAG TTS GGG ATT SGA, maka urutan basa komplemennya adalah….

a. AAG UUS GGG AUU SGA
b. AAG TTS GGG ATT SGA
c. UUG TTS GGG UTT SGU
d. TTS AAG SSS TAA GST
e. UUS AAU SSS UAA GAU
Jawaban: e